PHOTO-BAC

PHOTO-BAC

Lượt xem: 1297
Mã sản phẩm: HTR-TS-11
Giá: Liên hệ
Số lượng

Tư vấn sản phẩm: 0909062335
Photo-Bac: Thiết lập màu trà, khử bay khí độc ! Vi sinh quang hợp, tạo màu trà cho ao nuôi tôm, cá bằng vi khuẩn có lợi-Rhodopseudomonas palustris, khử khí độc khó trị như H2S, NH3, NO2, làm sạch nhớt bạt, giảm chất lơ lửng trong ao,
MICRO-BAC

MICRO-BAC

Mã: HTR-TS-07

Liên hệ

Mua ngay
PURI-CIDE

PURI-CIDE

Mã: HTR-TS-01

Liên hệ

Mua ngay
AMONIUM-4

AMONIUM-4

Mã: HTR-TS-02

Liên hệ

Mua ngay
MG12

MG12

Mã: HTR-TS-06

Liên hệ

Mua ngay
HT-YUCCA

HT-YUCCA

Mã: HTR-TS-12

Liên hệ

Mua ngay
ORGA-MIX

ORGA-MIX

Mã: HTR-TS-10

Liên hệ

Mua ngay